Zapytanie ofertowe

w-szczerym-polu-pensjonat

Popów, dnia 30 listopada 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: NEST Aleksandra Ozdoba – Mikołajczyk

99-235 Pęczniew, Popów 19

NIP: 727 226 89 96

 

 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PENSJONAT – BUDOWA BUDYNKU PENSJONATU – BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

 

  1.  Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE I NADBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PENSJONAT – BUDOWA BUDYNKU PENSJONATU – BUDOWA BUDYNKU GOSOPDARCZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

 

Zakres robót obejmuje:

 

1. przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na pensjonat (pensjonat nr 2);

2. budowę budynku pensjonatu (pensjonat nr 3);

3. budowę budynku gospodarczego;

4. budowę ogrodu zimowego;

5. utworzenie pola do gry w paintball (w tym speedball)

 

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji powstaną budynki wolnostojące pełniące elementy zespołu budynków pensjonatów z zapleczem gospodarczym.

 

Pełna treść Zapytania ofertowego + Załączniki – pobierz

Dokumentacja budowlana – pobierz

Tabele równoważności – pobierz

Zmiana treści zapytania ofertowego – pobierz

w-szczerym-polu-pensjonat

Popów, dnia 30 listopada 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: NEST Aleksandra Ozdoba – Mikołajczyk

99-235 Pęczniew, Popów 19

NIP: 727 226 89 96

 

 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PENSJONAT – BUDOWA BUDYNKU PENSJONATU – BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

 

  1.  Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE I NADBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PENSJONAT – BUDOWA BUDYNKU PENSJONATU – BUDOWA BUDYNKU GOSOPDARCZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

 

Zakres robót obejmuje:

1. przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na pensjonat (pensjonat nr 2);

2. budowę budynku pensjonatu (pensjonat nr 3);

3. budowę budynku gospodarczego;

4. budowę ogrodu zimowego;

5. utworzenie pola do gry w paintball (w tym speedball)

 

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji powstaną budynki wolnostojące pełniące elementy zespołu budynków pensjonatów z zapleczem gospodarczym.

 

Pełna treść Zapytania ofertowego – pobierz

Dokumentacja budowlana – pobierz