NEST ALEKSANDRA OZDOBA – MIKOŁAJCZYK realizuje projekt pn. „PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PENSJONAT – BUDOWA BUDYNKU PENSJONATU – BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”

Celem niniejszego projektu jest zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych województwa łódzkiego, a przede wszystkim powiatu poddębickiego dla rozwoju gospodarki turystycznej poprzez budowę infrastruktury gastronomiczno – noclegowej wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjno-kulturalną umożliwiającą świadczenie kompleksowych usług turystycznych na terenie gminy Pęczniew i powiatu poddębickiego.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 172 169,32 PLN